V pokojíku u Tomáše lezla na zemi přiblblá moucha a tak jsme zavolali Alfíka a pozorovali, co bude dělat. Nezklamal nás, poskakoval kolem mouchy, cenil na ni zuby a hrál si s ní jako s piškotkem, když ho chytí a odhazuje a zase chytí a zase odhodí... A protože jsme se u toho váleli smíchy, běželi jsme ještě honem pro foťák, že to natočíme. Sice ho už hra přestávala trochu bavit, navíc mu ta moucha evidentně nechutnala, protože nakonec... ale na to se podívejte sami...